Ledarskap

Självledarskap

Självledarskap

När man använder sig av ett självledarskap innebär detta många gånger att man effektivisera verksamheten och får ner kostnaderna.

Coachande Ledarskap

Coachande Ledarskap

Coachande ledarskap härstammar från idrottsvärlden. Ledaren coachar medarbetaren till självförverkligande och till att nå de uppsatta målen.

Arbetsglädje

Arbetsglädje

Arbetsglädje handlar alltså om trivsel på din arbetsplats och om vad som krävs för att uppnå detta. Begreppet arbetsglädje behöver inte innebära samma.

Gruppdynamik

Gruppdynamik

Gruppdynamik är ett begrepp som beskriver hur situationen ser ut i interaktionen mellan olika individer i en grupp. Men hur används det på din arbetsplats?

Transformativt Ledarskap

Transformativt Ledarskap

Transformativt ledarskap kännetecknas av att ledaren får medarbetarna att känna sig delaktiga. Alla får en möjlighet att påverka.

Presentationsteknik

Presentationsteknik

Presentationsteknik handlar om att hitta rätt verktyg för att på bästa sätt presentera och beskriva något för en grupp människor eller för bara en person.

Neuroledarskap

Neuroledarskap

Neuroledarskap innebär att det går att effektivisera ledarskapet med hjälp av de senaste inom hjärnforskning. Förmågan att relatera, samverka & kommunicera

Bra ledarskap

Bra ledarskap

Ett bra ledarskap innefattar många olika aspekter och egenskaper som tillsammans bildar en bra helhet. Hitta verktygen för ett bra ledarskap.

Auktoritärt ledarskap

Auktoritärt ledarskap

Auktoritärt ledarskap kännetecknas av att ledaren berättar för sina anställda vad de ska göra och på vilket sätt hen vill att arbetet ska utföras.

Ledarskapsteorier

Ledarskapsteorier

Ledarskapsteorier handlar om grundläggande psykologiska aspekter, teorier och modeller hos oss människor. Hur kan dessa spela in på en arbetsplats?

Ny som chef

Ny som chef

Vad är det som jag behöver tänka på som ny som chef? Läs mer om 11 enkla tips för dig som är ny chef och vill ha handfasta knep för att lösa vardagen.

Grupputveckling

Grupputveckling

Grupputveckling innebär att bygga ett bra team där alla individer i gruppen kommer till sin rätt. Läs mer om grupputveckling i denna artikeln.

Agilt Ledarskap

Agilt Ledarskap

Agilt ledarskap betyder att man ger verksamheten alla förutsättningar för att snabbt kunna ställa om och anpassa sig till omvärldens förändringar.

Medarbetarskap

Medarbetarskap

Medarbetarskap handlar om att vårda de relationer man har med exempelvis kollegor, chefer och kunder. Du tar ditt ansvar och övriga tar sitt.

Ledarstilar

Ledarstilar

Idag finns det många olika typer av ledarstilar som används på arbetsplatsen. Vi har samlat de 11 st vanligaste ledarstilarna och beskrivit dem.

Hållbart Ledarskap

Hållbart Ledarskap

Ett hållbart ledarskap handlar om att hitta en lösning för att driva verksamheten framåt som fungerar både för medarbetare och organisationen i stort.

Vad är Ledarskap

Vad är Ledarskap

Många ställer sig frågan, vad är ledarskap? I dennar artikel tar vi reda på allt du behöver veta om ledarskap och chefskap.